TH
สมัครสมาชิก!
ลงชื่อเข้าใช้
ข้อมูลบัญชี เปิดใช้งานเกม ประวัติธุรกรรม ประวัติไอเทม ออกจากระบบ
รับไอเทมฟรี เคลมโค้ด ติดต่อ
สมัครสมาชิก!
ลงชื่อเข้าใช้
ข้อมูลบัญชี เปิดใช้งานเกม ประวัติธุรกรรม ประวัติไอเทม ออกจากระบบ

เงื่อนไขการให้บริการ

Cubizone: เงื่อนไขข้อตกลงการใช้งาน

อัพเดทล่าสุด: 7 ส.ค. 2563

คุณควรจะอ่านเงื่อนไขข้อตกลงการใช้งาน Cubizone ดังต่อไปนี้โดยละเอียด (“เงื่อนไขการใช้งาน” หรือ “ข้อตกลง”) ถ้าหากคุณไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงนี้ คุณต้องคลิกที่ “ปฏิเสธ” การใช้งานของเว็บไซต์ Cubizone เว็บไซต์ Cubinet หรือบริการ หมายถึงการยอมรับของคุณในเงื่อนไขการใช้งานซึ่งระบุในที่นี้

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Cubinet Interactive Thailand ’s (“Cubinet”) “Cubizone®” (“PORTAL”) Portal ประกอบด้วยสององค์ประกอบ: (a) โปรแกรมซอฟต์แวร์พร้อมทั้งเอกสารประกอบต่างๆหรือเอกสารใดๆ (รวมเรียกว่า “โปรแกรม”), และ (b) การให้บริการเกมออนไลน์กรรมสิทธิ์ของ Cubinet’ (“การให้บริการ”)การใช้งานโปรแกรมและการบริการทั้งหมดได้รับการควบคุมโดยเงื่อนไขและเงื่อนไขที่บรรจุลงในข้อตกลงนี้ รวมไปถึงข้อแก้ไข้ต่างๆในอนาคต ใช้งานใด ๆ ของการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้งานเป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาด Cubinet อาจจะมีการปรับปรุงแก้ไขข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ด้วยการโพสต์ข้อตกลงที่ปรับปรุงแก้ไขไปบน Portal การใช้งาน Portal และโปรแกรมและการให้บริการอย่างต่อเนื่องของคุณหลังจากการปรับปรุงแก้ไขจะถือว่าคุณยอมรับการปรับปรุงแก้ไขต่างๆนั้น มันเป็นหน้าที่ของคุณที่จะตรวจสอบการปรับปรุงแก้ไขต่างๆอยู่เป็นประจำ

ผู้ที่มีสิทธิ์

คุณรับรองว่าคุณบรรลุนิติภาวะและไม่ใช่ผู้เยาว์ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ภายใต้ประเทศที่คุณอาศัยอยู่ คุณยอมรับเงื่อนไขการใช้งานนี้ในนามของตัวเองและขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคุณ, สำหรับเด็กเยาวชน (1) สำหรับผู้ที่คุณเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครอง และผู้ที่คุณได้รับอนุญาตให้ใช้บัญชีที่คุณสร้างบน Portal

กรรมสิทธิ์

สิทธิ ชื่อ โปรแกรมและการให้บริการทั้งหมด (รวมไปถึงการไม่จำกัดบัญชีผู้ใช้ใดๆ,การเก็บรวบรวมข้อมูลจากบัญชีผู้ใช้,ชื่อ,รหัสคอมพิวเตอร์, ธีม, วัตถุประสงค์, ตัวละคร, ชื่อตัวละคร, เรื่องราว, บทสนทนา, จับวลี, สถานที่, แนวคิด, งานศิลป์, ภาพเคลื่อนไหว, เสียง, ดนตรี, ผลกระทบภาพและเสียง, วิธีดำเนินการ, จรรยาบรรณ, เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง, “แอปเพล็ต” รวมเข้าไว้ในโปรแกรม,การบันทึกของห้องสนทนา,รายละเอียดข้อมูลตัวละคร, การบันทึกการเล่นเกมบนโปรแกรม และลูกค้าโปรแกรมและซอร์ฟแวร์เซิร์ฟเวอร์) เป็นเจ้าของโดย Cubinet หรือเป็นผู้ออกใบอนุญาต โปรแกรมและการให้บริการมีการคุ้มครองตามกฎหมายของมาเลเซียและต่างประเทศ โปรแกรมและการให้บริการอาจจะมีเนื้อหาที่ได้รับอนุญาต และผู้ออกใบอนุญาตของ Cubinet อาจบังคับใช้สิทธิของตนในกรณีที่มีการละเมิดข้อตกลงนี้

การสร้างบัญชี

คุณอาจจะสร้างได้มากกว่าหนึ่ง (1) บัญชีใช้งาน (“บัญชี”) บน Portal เพื่อที่จะสร้างบัญชี คุณจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างแก่ Cubinet ความล้มเหลวของคุณในการจัดหาข้อมูลที่ถูกต้องให้แก่ Cubinet เมื่อมีการร้องขอ หรืออัพเดทข้อมูลที่มันเปลี่ยนแปลงถือว่าเป็นการละเมิดเนื้อหาของข้อตกลงนี้

ในระหว่างการดำเนินการลงทะเบียน คุณจะถูกเรียกร้องให้เลือกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่เป็นหนึ่งเดียวไปยังบัญชี(ข้อมูลอ้างอิงที่ถูกต้องตามนี้เป็น “ข้อมูลเข้าสู่ระบบ”) คุณอาจจะไม่ใช้บัญชีหรือข้อมูลเข้าสู่ระบบร่วมกับบุคคลอื่น นอกเหนือจากที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้ง

อย่างไรก็ตาม แม้มีสิ่งใดขัดแย้ง ณ ที่นี่ คุณได้รับทราบและยอมรับว่าคุณจะไม่มีสิทธิ์ขาดหรือสิทธิครอบครองอื่น ๆ ที่น่าสนใจในบัญชี และคุณรับทราบและยอมรับต่อว่าทุกสิทธิในบัญชีจะได้รับครอบครองโดยผลประโยชน์ของ Cubinet ตลอดไป

ข้อจำกัดในการใช้บริการของท่าน

มีเพียง Cubinet หรือผู้ออกใบอนุญาตของมันเท่านั้นที่มีสิทธิในการเป็นเจ้าบ้านเกม คุณอาจจะไม่ใช่เจ้าบ้านหรือผู้ให้บริการจับคู่สำหรับเกม, ขัดขวาง, เลียนแบบ หรือเปลี่ยนเส้นทางการสื่อสารโปรโตคอลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Cubinet ในการเชื่อมต่อกับโปรแกรม โดยไม่คำนึงถึงวิธีการที่ใช้ในการทำเช่นนั้น วิธีการต้องห้ามดังกล่าวอาจรวมถึง แต่ว่าไม่จำกัดเฉพาะ, การเลียนแบบโปรโตคอล, วิศวกรรมย้อนรอย, การแก้ไขโปรแกรม, การเพิ่มองค์ประกอบโดยไม่ได้รับอนุญาตไปยังโปรแกรม หรือการใช้เครื่องมือดักจับข้อมูลขณะที่โปรแกรมกำลังทำงานอยู่

คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ (i) แก้ไข หรือสร้างไฟล์แก้ไขใดๆที่เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมหรือการให้บริการ (ii) สร้างหรือใช้การทุจริต, โปรแกรมโกง, “โปรแกรมแก้ไข” และ/หรือแฮ็ค, หรือซอร์ฟแวร์บุคคลภายนอกอื่นๆออกแบบมาเพื่อแก้ไขค่าประสบการณ์ในเกมหรือ (iii) ใช้ซอร์ฟแวร์บุคคลภายนอกที่ขัดขวาง, “ลอบทำลายช้าๆ” หรือไม่ก็เก็บรวบรวมข้อมูลจากหรือผ่านโปรแกรมหรือการให้บริการ อย่างไรก็ตามสิ่งดังกล่าว คุณอาจจะอัพเดทโปรแกรมด้วยแพทช์ที่ได้รับอนุญาตและอัพเดทซึ่งจัดจำหน่ายโดย Cubinet และ Cubinet อาจจะใช้ดุลพินิจเป็นสิทธิขาด อนุญาตให้ใช้ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้บุคคลภายนอก

คุณอาจจะไม่รบกวนหรือช่วยเหลือในการขัดขวาง(i) การใช้งานคอมพิวเตอร์ใดๆ เพื่อสนับสนุนการให้บริการ (แต่ละ “การให้บริการ”) หรือ (ii) ประสบการณ์เกมของผู้เล่นอื่นๆ ความพยายามใดๆที่คุณขัดขวางการให้บริการหรือบ่อนทำลายการดำเนินการที่ชอบด้วยกฎหมายของโปรแกรมอาจจะเป็นการละเมิดกฎหมายทางอาญาและแพ่ง คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ละเมิดกฎหรือข้อบังคับในการเชื่อมต่อกับการใช้งานโปรแกรมหรือการให้บริการของคุณ

Cubinet ขอสงวนสิทธิพิเศษในการสร้างงานดัดแปลงตั้งอยู่บนโปรแกรม คุณไม่อาจจะสร้างงานดัดแปลงตั้งอยู่บนโปรแกรมโดยปราศจากการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรของ Cubinet

กฎระเบียบการปฏิบัติ

ทุกอย่างก็เช่นเดียวกัน การใช้โปรแกรมของคุณถูกควบคุมโดยกฎระเบียบการปฏิบัติ กฎระเบียบการปฏิบัตินี้ (“กฎระเบียบการปฏิบัติ”) รักษาไว้และบังคับใช้โดยเฉพาะ Cubinet ผู้ใช้ทั้งหมดของการให้บริการต้องปฏิบัติตาม มันคือหน้าที่รับผิดชอบของคุณที่จะทราบ เข้าใจและปฏิบัติตามกฎระเบียบการปฏิบัติ กฎระเบียบดังต่อไปนี้ไม่ได้หมายความว่าจะละเอียดถี่ถ้วน และ Cubinet ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจ ซึ่งการปฏิบัติมันพิจารณาอยู่นอกเหนือเจตนาของเกมและใช้มาตรการทางวินัยดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และรวมไปถึงการยุติและการลบบัญชี Cubinet ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขกฎระเบียบการปฏิบัติเหล่านี้ ณ เวลาใดๆ

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับชื่อผู้ใช้ ชื่อตัวละครและกิลด์

ในแต่ละผู้ใช้จะสร้างชื่อตัวละครภายในโปรแกรม นอกจากนี้ ผู้ใช้อาจจะสร้าง “กิลด์” และกิลด์นั้นจะถูกเรียกร้องเพื่อให้เลือกชื่อสำหรับกิลด์ เมื่อคุณสร้างชื่อตัวละคร สร้างกิลด์ หรือไม่ก็สร้างป้ายชื่อที่สามารถมองเห็นได้โดยโปรแกรมการใช้ของผู้เล่นอื่น คุณต้องปฏิบัติตามคำแนะนำและกฎระเบียบของธรรมเนียมการปฏิบัติทั่วไป ถ้าหาก Cubinet ค้นพบป้ายชื่อนั้นเป็นการล่วงละเมิดหรือไม่เหมาะสมก็อาจจะใช้ดุลยพินิจเป็นสิทธิขาด ในการเปลี่ยนแปลงชื่อ ลบป้ายชื่อและห้องสนทนาที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ระงับหรือยกเลิกโปรแกรมการใช้งานของคุณ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณไม่อาจจะใช้ชื่อต่างๆได้:

ผู้ที่แอบอ้างเป็นคนอื่นโดยตั้งใจ รวมทั้งการแอบอ้างเป็น “เกมมาสเตอร์” หรือพนักงานอื่นๆ หรือว่าตัวแทนของ Cubinet

ประกอบด้วยภาษาหยาบคายหรือเป็นการล่วงละเมิด, หมิ่นประมาท, อนาจาร, มุ่งร้าย, หรือถือชาติพันธุ์, เกี่ยวกับชนชาติ, หรือเรื่องอื่นที่ไม่เหมาะสม

เรื่องสิทธิของบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลใดที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบุคคลนั้นหรือนิติบุคคล

เป็นส่วนสำคัญทางวัฒนธรรมสมัยนิยม ผู้มีชื่อเสียง หรือสื่อถึงผู้มีชื่อเสียง

ประกอบด้วยหรือคล้ายคลึงกับเครื่องหมายทางการค้าหรือเครื่องหมายการให้บริการเป็นอย่างมาก แม้ว่าจะมีการลงทะเบียนหรือไม่ก็ตาม

เป็นส่วนสำคัญทางศาสนาต่างๆหรือลัทธิ

นำมาจากผลิตภัณฑ์เกมของ Cubinet

เกี่ยวข้องกับยา เซ็ก แอลกอฮอล์ หรืออาชญากรรม

ประกอบด้วยประโยคที่ไม่สมบูรณ์หรือสมบูรณ์ (ตย. “Iamking”, “Yousuck”, อื่นๆ)

ประกอบด้วยคำที่ไม่มีความหมาย (ตย. “Asdfsdf”, “Rthnien”, “Prtyuiop”)

การอ้างอิงถึงไอคอนหรือบุคคลวัฒนธรรมสมัยนิยม (ตย. “OJSimpson”, “McDonalds”, “Cicakman”)

นั้นรวมไปถึงชื่อ สำหรับจุดประสงค์ย่อยนี้ “ชื่อ” ไม่ประกอบด้วยชื่อระดับยสต่างๆ (ตย. ” Sgt Sid ” หรือ ” Cptn Zed ” ) ชื่อผู้นิยมระบอบประชาธิปไตยหรือคิดอุตริ (ตย. “LordPisau”, “DonMiguel”) และชื่อทางศาสนา ยกเว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยเฉพาะ

คุณไม่สามารถใช้การสะกดคำผิดหรือใช้การสะกดคำที่แตกต่างเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดการตั้งชื่อ และคุณก็ไม่สามารถใช้ “คำแรก” และ”คำสุดท้าย” เมื่อรวมกันแล้วนั้นละเมิดข้อจำกัดการตั้งชื่อ

ในกรณีที่มีการละเมิดนี้ Cubinet ขอสงวนสิทธิ์เพื่อยกเลิกบัญชีของผู้ใช้งาน

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ “การสนทนา” และการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานอื่น

การสื่อสารกับผู้ใช้งานอื่นๆ และ ตัวแทน Cubinet เป็นส่วนประกอบสำคัญของโปรแกรม และถูกอ้างอิงอยู่ในเอกสารนี้เป็น “การสนทนา” คุณเข้าใจว่า Cubinet อาจจะบันทึกการสนทนาของคุณ และคุณยินยอมในการเฝ้าสังเกตหรือการเข้าสู่ระบบดังกล่าว บทสนทนาของคุณอาจจะต้องมีการเฝ้าสังเกต การเข้าสู่ระบบ การตรวจสอบ การปรับปรุงแก้ไข การเปิดเผย และ/หรือการลบโดย Cubinet ที่ไม่มีการแจ้งให้คุณทราบ นอกจากนั้น คุณได้รับทราบว่า Cubinet ไม่อยู่ภายใต้ข้อผูกมัดที่จะตรวจสอบการสนทนา และคุณมีส่วนร่วมในการสนทนาที่มีความเสี่ยงของคุณเอง เมื่อการมีส่วนร่วมในการสนทนาอยู่ในโปรแกรม หรือไม่ก็การใช้ประโยชน์จากโปรแกรม คุณอาจจะไม่:

การส่งต่อหรือโพสต์เนื้อหาหรือภาษาใดๆ อยู่ในดุลยพินิจของทาง Cubinet เป็นสิทธิขาด ซึ่งมีความเห็นว่าเป็นการก้าวร้าว รวมไปถึงเนื้อหาหรือภาษาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย, เป็นภัย, คุกคาม, ใช้ในทางผิด, ก่อกวน, เป็นการหมิ่นประมาท, หยาบคาย, ลามกอนาจาร, น่ารังเกียจ, แสดงเรื่องเพศออกมาอย่างชัดเจน, หรือเกี่ยวกับชาติ, เกี่ยวกับมนุษยชาติ หรือสิ่งอื่นที่ไม่เหมาะสม ,ไม่ให้คุณใช้คำสะกดผิดหรือการใช้คำพ้องเสียงเพื่อหลบหลีกข้อจำกัดทางเนื้อหาและภาษาข้างต้น

การกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดความแตกแยก เช่น เจตนาทำให้หน้าต่างการสนทนาเลื่อนเร็วกว่าที่ผู้อื่นจะสามารถอ่านได้ หรือการติดตั้งมาโครด้วยตัวอักษรจำนวนมาก เมื่อใช้แล้วสามารถสร้างปัญหาให้กับการสนทนา

การก่อกวนในหน้าต่างบทการสนทนา หรือไม่ก็การกระทำในลักษณะท่าทางที่ส่งผลไม่ดีแก่ผู้ใช้อื่น รวมทั้งการโพสต์เพื่อชักชวนทางการค้า และ/หรือการโฆษณาสินค้าและบริการที่นอกเหนือจากเกม

การส่งข้อความที่ไม่ได้เรียกร้องหลายๆครั้งหรือที่ไม่น่าพอใจกับผู้ใช้คนเดียว หรือการโพสต์ข้อความคล้ายๆกันอย่างซ้ำในพื้นที่การสนทนา รวมไปถึงการโฆษณาของสินค้าหรือบริการอย่างต่อเนื่องด้วย

การสื่อสารหรือการโพสต์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ใดๆ ในโปรแกรม หรือบนเว็บไซต์ หรือฟอรั่มที่เกี่ยวข้องไปยังโปรแกรม เว้นแต่ว่าการสื่อสารข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆของผู้ใช้เขาหรือเธอจะอยู่ในข้อความแบบส่วนตัวที่ส่งไปยังผู้ใช้คนเดียวโดยตรง

ใช้โปรแกรมโกงหรือเทคนิคอัตโนมัติอื่นๆเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากโปรแกรมหรือฟอรั่มใดๆ หรือเว็บไซต์ของเรา หรือผู้ดูแลระบบของ Cubinet

ก่อกวน, คุกคาม, เฝ้าติดตาม, สร้างความลำบากใจหรือเป็นสาเหตุให้เดือดร้อน, ทำการใดที่ผู้ใช้ท่านอื่นไม่ได้เต็มใจหรือสร้างความลำบากให้กับผู้ใช้โปรแกรมท่านอื่น

ทำการโกง หรือ “หาประโยชน์ใส่ตัว” ในขณะที่กำลังเล่นโปรแกรมด้วยวิธีใดก็ตาม รวมไปถึงการดัดแปลงไฟล์ต่างๆของโปรแกรม

มีส่วนร่วมในการกระทำใดๆที่ ทาง Cubinet มีความเห็นว่า ผลลัพธ์หรืออาจจะเป็นผลให้ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตในโปรแกรมถูก “โกง” หรือถูกยักยอก Gold, อาวุธ, เกราะ, หรือไอเทมอื่นๆที่ผู้ใช้ได้รับมาโดยผ่านการเล่นเกมที่ได้รับอนุญาตในโปรแกรม

แอบอ้างเป็นบุคคลที่มีตัวตนอยู่จริง รวมไปถึง “เกมมาสเตอร์” หรือตัวแทน หรือพนักงานคนอื่นๆของ Cubinet อีกทั้งการติดต่อสื่อสารในเกมด้วยวิธีการต่างๆที่ทำให้ผู้อื่นเชื่อว่าข้อความของคุณมาจากข้อความจากเซิร์ฟเวอร์ หรือไม่ก็โพสต์โดยตัวแทนหรือพนักงานของ Cubinet

ในกรณีที่เป็นการล่วงละเมิดเหล่านี้ Cubinet ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีของผู้ใช้

กฎเกี่ยวกับการเล่นเกม

การเล่นเกมคือสิ่งที่เกี่ยวกับเกมทั้งหมด และ Cubinet บังคับให้ปฏิบัติตามกฎอย่างเข้มงวดเพื่อความคุมการเล่นเกม Cubinet ถือว่าความประพฤติทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของเกม และไม่ใช่เป็นการก่อกวน , การฆ่าผู้เล่นศัตรูของเผ่าและ/หรือกิลด์ของคุณ, รวมถึงการตั้งค่ายซากศพ ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเกมด้วย เนื่องจากว่าโปรแกรมเป็นเกม “ผู้เล่น” ต่อ “ผู้เล่น” คุณควรจะนึกถึงอยู่เสมอเพื่อป้องกันตัวคุณเองอยู่ในบริเวณพื้นที่สมาชิกเผ่าศัตรู หรือฝ่ายที่สามารถโจมตีคุณได้ แทนที่การติดต่อกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าในเกมของ Cubinet เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อคุณถูกศัตรูฆ่า อย่างไรก็ตาม การกระทำบางอย่างที่นอกเหนือไปจากสิ่งที่ “เป็นธรรม” และถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้อย่างร้ายแรง รวมถึงการกระทำเหล่านี้:

การใช้หรือการแสวงหาผลประโยชน์จากข้อผิดพลาดในการออกแบบ คุณสมบัติที่ไม่ได้รับเอกสาร และ/หรือ “โปรแกรมจุดบกพร่อง” เพื่อจะได้รับการเข้าถึงโดยที่อีกอย่างหนึ่งไม่สามารถใช้ได้ หรือได้เปรียบในการแข่งขันมากกว่าผู้เล่นอื่น

ปฏิบัติตามข้อห้ามของ EULA หรือเงื่อนไขการใช้งาน

สิ่งใดก็ตามที่ Cubinet ถือว่าขัดกับ “ส่วนประกอบสำคัญ” ของโปรแกรม

ความปลอดภัยของข้อมูลการเข้าสู่ระบบ

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความลับข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณ และคุณจะต้องรับชอบต่อการใช้ข้อมูลการเข้าสู่ระบบทั้งหมดของคุณ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับการอนุญาตจากคุณก็ตาม ในกรณีที่คุณทราบสาเหตุหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำลายความปลอดภัย รวมทั้งการสูญเสียต่างๆ การขโมย หรือการเปิดเผยข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณ คุณต้องแจ้งมายัง Cubinet ทันที โดยอีเมล์ gamemaster@cubinet.co.th

Cubinet ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับใช้ชั่วคราว, ยกเลิก และ/หรือลบบัญชี

CUBINET อาจจะระงับใช้ชั่วคราว, ยกเลิก, แก้ไข, หรือลบบัญชีได้ในทุกเวลาไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า สำหรับจุดประสงค์ของการอธิบายและไม่ใช่ข้อกำหนด, การระงับใช้บัญชีชั่วคราวสูงสุด, การยกเลิก และ/หรือการลบ นั้นเป็นผลมาจากการฝ่าฝืนเงื่อนไขข้อตกลงการใช้งานหรือ EULA

คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล

ข้อมูลการลงทะเบียนและข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับคุณอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยข้ออ้างอิงในเงื่อนไขข้อตกลงการใช้งานนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวที่สมบูรณ์แบบเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้หลังจากการใช้งาน

กรรมสิทธิ์/การขายบัญชี หรือไอเทม

Cubinet ไม่รับรู้การถ่ายโอนบัญชี คุณอาจจะไม่ซื้อ ขาย ให้หรือแลกเปลี่ยนบัญชีใดๆ หรือเสนอให้มีการซื้อ ขาย ให้หรือแลกเปลี่ยนบัญชีใดๆ และความพยายามต่างๆ ที่ไม่มีผลบังคับ Cubinet เป็นเจ้าของที่ได้รับการอนุญาต หรือมีสิทธิ์ในเนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในโปรแกรม คุณยอมรับว่าคุณไม่มีสิทธิ์หรือมีชื่ออยู่ในหรือเนื้อหาใดๆ รวมถึงสิ่งของหรือเงิน ที่ปรากฏหรือเริ่มต้นอยู่ในเกม หรือคุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีหรือเก็บไว้อยู่ในการให้บริการ Cubinet ไม่รับรู้ทรัพย์สินใดๆ ที่ดำเนินการถ่ายโอนอยู่นอกเหนือเกม หรือตั้งใจที่จะขาย มอบให้หรือแลกเปลี่ยนสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับเกมอยู่ใน ” โลกจริง ” ดังนั้น คุณอาจจะไม่ขายไอเทมสำหรับเงิน ” จริง ” หรือไม่ก็แลกเปลี่ยนไอเทมเป็นมูลค่านอกเหนือจากเกม

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อตกลงการใช้งานหรือโปรแกรม

Cubinet ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจเป็นสิทธิขาด เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมหรือลบข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ของข้อตกลงนี้ได้ตลอดทุกเวลา รวมถึงการไม่มีข้อกำหนดนโยบายการเข้าถึง ลักษณะโปรแกรมต่างๆ ในการใช้งานได้ เวลาการใช้งาน เนื้อหา ข้อมูล ซอร์ฟแวร์ หรืออุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการเข้าถึงโปรแกรม มีผลโดยที่ไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ (เป็นการตัดสินโดยใช้ดุลยพินิจของ Cubinet เป็นสิทธิขาด) จะถูกแสดงดังนี้ : Cubinet จะแจ้งไปยังคุณ โดยการประกาศการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ไปยังโปรแกรมผ่านกระบวนการทางแพทซ์ หรือจากอีเมล์ ทางไปรษณีย์ การโพสต์บนเว็บไซต์ หน้าจอบ็อบอัพ หรือประกาศในเกม ถ้าหากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในอนาคตต่อข้อตกลงนี้ไม่ได้รับการยอมรับจากคุณหรือทำให้คุณไม่ยินยอมในข้อตกลงนี้ คุณต้องยกเลิกและหยุดการใช้งานโปรแกรมและบัญชีโดยทันที การใช้งานโปรแกรมอย่างต่อเนื่องของคุณจะเป็นการยอมรับข้อตกลงนี้ไปโดยสมบูรณ์แบบและไม่สามารถยกเลิกการยอมรับใดๆ และการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดได้ Cubinet อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง, แก้ไข, ระงับใช้, ระงับบางโปรแกรมได้ตลอดทุกเวลา Cubinet อาจจะมีการบังคับให้มีข้อกำหนดในลักษณะหรือข้อจำกัดการเข้าถึงของคุณ เป็นบางส่วนหรือทั้งหมดของโปรแกรมโดยไม่มีการแจ้งหรือพันธกรรมใดๆ

การยกเลิก

ข้อตกลงนี้จะมีผลสิ้นสุดเมื่อมีการยกเลิก คุณอาจจะยุติข้อตกลงนี้โดยการยกเลิกบัญชีและการลบโปรแกรม ในกรณีที่คุณยกเลิกหรือละเมิดข้อตกลงนี้ คุณจะถูกยึดสิทธิ์ต่างๆ และการชำระเงินทั้งหมดที่คุณได้ทำการซื้อในเกมก่อนหน้านี้หรือสิ่งของที่เกี่ยว Cubizone หรือเกมต่างๆของ Cubinet คุณยอมรับและรับทราบว่าคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินคืนไม่ว่าจำนวนใดๆ ในนามของบัญชีที่มีมาก่อนหน้านี้ เมื่อทำการยกเลิกต่างๆของข้อตกลงนี้ Cubinet อาจจะยกเลิกข้อตกลงนี้โดยที่ไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยการยกเลิกบัญชีของคุณ

การปฏิเสธการรับประกัน

โปรแกรมได้จัดหา “AS IS” และ CUBINET ไม่รับประกันว่าโปรแกรมจะไม่มีการถูกรบกวนหรือไม่มีการขัดข้อง ข้อบกพร่องนั้นจะได้รับการแก้ไข หรือโปรแกรมนั้นหรือการบริการปลอดไวรัส หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ CUBINET ขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมด อย่างชัดเจนหรือบอกเป็นนัย รวมถึงการไม่มีข้อกำหนด การรับประกันเพื่อทางการค้า หรือความเหมาะสมสำหรับจุดประสงค์โดยเฉพาะใดๆ หรือการใช้งาน และการไม่ละเมิดสิทธิ

กฎเกณฑ์ของหนี้สิน

ไม่ทั้ง Cubinet หรือบริษัทแม่, บริษัทสาขา, ผู้ออกใบอนุญาตหรือบริษัทในเครือ จะรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ หรือการสูญเสียของสิ่งใดๆ (A) จากการใช้ของ หรือการไร้ความสามารถในการใช้โปรแกรมหรือบริการรวมทั้งนอกเหนือกฎเกณฑ์การสูญเสียความตั้งใจจริง, การหยุดงาน, คอมพิวเตอร์ล้มเหลวหรือการทำงานพลาดของเครื่องคอมพิวเตอร์ (B) การสูญเสียหรือเสียหายกับตัวละครผู้เล่น, บัญชี, สถิติ, สิ่งของ, ข้อมูลประวัติผู้ใช้ที่จัดเก็บในเกม ; หรือ (C) การติดขัดของการบริการรวมถึงการนอกเหนือกฎเกณฑ์ การทำลาย ISP, ซอฟต์แวร์ หรือฮาร์ดแวร์ล้มเหลว หรือเหตุการณ์อื่นใดซึ่งอาจมีผลกับการสูญหายของข้อมูลหรือการทำลายด้านการบริการ ไม่มีเหตุการณ์ที่ Cubinet จะชดใช้แก่ท่านหรือผู้อื่นใดโดยทางตรง, ทางอ้อม, โดยปกติ, โดยพิเศษ, เป็นอุทาหรณ์หรือค่าความเสียหายที่ได้เกิดขึ้น

เหตุสุดวิสัย

Cubinet จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือความล้มเหลวในการกระทำที่มีผลมาจากการนอกเหนือการควบคุมของ Cubinet รวมทั้งยกเว้นกฎเกณฑ์ความล้มเหลวในการปฏิบัติหน้าที่กับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดหลังจากนี้หรือเป็นเหตุให้อยู่นอกเหนือการควบคุมของ Cubinet เช่น การกระทำของสวรรค์, สงคราม, การก่อการร้าย, การจลาจล, การห้ามส่งสินค้า, การแสดงออกทางพลเรือนหรืออำนาจทางทหาร, ไฟไหม้, น้ำท่วม, อุบัติเหตุ, การประท้วง, หรือการขาดแคลนทางการขนส่ง, เชื้อเพลิง, พลังงาน, แรงงาน หรือ วัตถุดิบ

การยอมรับ

โดยนัยนี้ ท่านได้ยอมรับและตกลงว่า:

เมื่อขณะปฏิบัติงานอยู่ โปรแกรมอาจจะดูแลหน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์ของท่าน (RAM) และ/หรือ CPU เพื่อการปฏิบัติงานของบุคคลภายนอกที่ควบคู่กันไปกับเกม (S) ” บุคคลภายนอกไม่มีสิทธิ์ ” ที่ใช้ในส่วนนี้จะถูกกำหนดให้เป็นซอฟต์แวร์บุคคลภายนอก รวมถึงปราศจากข้อจำกัด “ADDON” หรือ “MOD” ที่เป็นการตัดสินใจของ Cubinet : (i) ความเป็นไปได้หรือส่วนส่งเสริมการโกงหรือประเภทใดๆ; (ii) อนุญาตให้ผู้ใช้เปลี่ยนแปลงหรือเจาะข้อมูล WAN MEI/PERFECT WORLD, สภาพแวดล้อม, และ/หรือประสบการณ์ในทางใดๆ ก็ตามที่ไม่ได้รับอนุญาตโดย Cubinet; หรือ (iii) การสกัดกั้น “MINES,” หรือข้อมูลอื่นใดจากหรือผ่านโปรแกรม ในเหตุการณ์ซึ่งโปรแกรมได้ป้องกันโปรแกรมบุคคลภายนอกที่ไม่มีสิทธิ์ โปรแกรมหรือบริการอาจจะส่งข้อมูลกลับมาที่ Cubinet รวมถึงปราศจากชื่อบัญชี, รายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมบุคคลภายนอกที่ไม่มีสิทธิ์ที่ถูกสืบค้น, และเวลาและวันที่ที่โปรแกรมบุคคลภายนอกที่ไม่มีสิทธิ์ที่ถูกสืบค้น และ/หรือ (b) การดำเนินการและหรือสิทธิ์ทั้งหมดภายใต้ของข้อตกลงนี้ ด้วยหรือปราศจากการบอกกล่าวผู้ใช้มาก่อน

เมื่อโปรแกรมกำลังปฏิบัติงานอยู่ Cubinet อาจจะได้รับข้อมูลประจำตัวที่แน่นอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณและระบบการปฏิบัติงาน, รวมทั้งฮาร์ดไดร์ฟ, หน่วยประมวลผลกลาง, ที่อยู่ IP (ES) และระบบปฏิบัติการ (S) เพื่อการพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมและ/หรือบริการ และการควบคุมและให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อตกลงนี้และข้อตกลงอนุญาตการใช้งาน EULA

Cubinet อาจจะมีหรือไม่มีการบอกกล่าวแก่ท่าน การเปิดเผยที่อยู่ Internet Protocol (IP) ของท่าน (es), ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านเป็นลายลักษณ์อักษรโดยกฎหมายบังคับ, คำสั่งศาลหรือกระบวนการทางกฎหมาย Cubinet อาจจะใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านถ้า Cubinet เชื่อว่าการกระทำอาจจะปกป้องความปลอดภัยของท่านหรือของผู้อื่น

Cubinet อาจจะบันทึกการสนทนาของท่านและการส่งผ่านการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ หรือได้รับโดยผ่านทางเกม ท่านอนุญาตให้ทำการควบคุมหรือบันทึกไว้

ท่านได้รับผิดชอบทั้งหมดในราคาโทรศัพท์และค่าใช้จ่ายการเข้าอินเตอร์เน็ตพร้อมด้วยอุปกรณ์ที่จำเป็นทั้งหมด, การบริการ, การซ่อมแซมหรือการแก้ไขความผิดพลาดในการติดต่อสื่อสารของเซิร์ฟเวอร์

การรักษาความยุติธรรม

ในเหตุการณ์ที่ท่านได้ฝ่าฝืนข้อตกลงนี้ โดยนัยนี้ ท่านได้ยอมรับว่า Cubinet จะได้รับความเสียหายถ้าข้อตกลงนี้ไม่บังคับเป็นกรณีพิเศษ และท่านยอมรับว่า Cubinet จะได้รับสิทธิ โดยปราศจากการผูกมัด ความรักษาความปลอดภัยอื่นๆ หรือพิสูจน์ความเสียหาย, การรักษาความยุติธรรมด้วยการเคารพแก่การฝ่าฝืนข้อตกลงนี้ นอกจากนี้การรักษาในเรื่องอื่นๆ นั้น Cubinet อาจจะหาได้ภายใต้การใช้กฎหมายที่ใช้งานได้ ในการฟ้องร้องถูกนำมาทั้งคู่กรณีที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ คู่กรณีทั่วไปในการฟ้องร้องจะได้รับสิทธิ์การชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดจากคู่กรณี, ค่าธรรมเนียมทนายความและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มาจากการฟ้องร้อง

วิธีระงับข้อพิพาทและกฎหมายที่ใช้บังคับแก่สัญญา

การเจรจาที่ไม่เป็นทางการ

เพื่อกระตุ้นวิธีระงับและควบคุมความเสียหายของข้อพิพาทใดๆ การทะเลาะวิวาทหรือการเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลง (“ข้อพิพาท”) ท่านและ Cubinet ยินยอมในขั้นแรกของการเจรจาข้อโต้แย้งใดๆ (ยกเว้นว่าข้อพิพาทเหล่านั้นที่แสดงอยู่ตามด้านล่าง) ที่ไม่เป็นทางการอย่างน้อย (30) วันก่อนการเริ่มการตัดสินใดๆ หรือการดำเนินการของศาล การเจรจาที่ไม่เป็นทางการเริ่มต้นที่การบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรจากบุคคลหนึ่งแก่ผู้อื่น Cubinet จะส่งการบอกกล่าวนั้นให้ตามที่อยู่ทางไปรษณีย์และอีเมล์ส่วนสำเนาไปยังที่อยู่อีเมล์ที่ท่านได้ให้ไว้กับเรา ท่านจะส่งการบอกกล่าวของท่านได้ที่ gamemaster@cubinet.co.th

ข้อผูกมัดการตัดสิน

ถ้าท่านและ Cubinet ไม่สามารถแก้ปัญหาข้อพิพาทผ่านการเจรจาอย่างไม่เป็นทางการได้ ทั้งท่านและ Cubinet อาจจะเลือกการพิพาท (ยกเว้นการพิพาทเหล่านั้นที่แสดงอยู่ด้านล่าง) สุดท้ายและการแก้ปัญหาเพียงอย่างเดียวโดยข้อผูกมัดการตัดสิน การเลือกใดๆ เพื่อตัดสินโดยคู่สัญญาหนึ่งจะเป็นอันดับสุดท้ายและได้ผูกมัดกับสิ่งอื่น ท่านได้เข้าใจว่าการปราศจากซึ่งเงื่อนไขนี้ ท่านจะมีสิทธิ์ในการฟ้องร้องแก่ศาลและคณะลูกขุนได้ การตัดสินจะเริ่มต้นและอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายมาเลเซีย บรรดาข้อพิพาทใดๆที่เกิดขึ้นตามสัญญานี้หรือที่เกี่ยวกับสัญญานี้ ให้วินิจฉัยชี้ขาดโดยศาลมากกว่าโดยอนุญาโตตุลาการ ค่าธรรมเนียมการตัดสินของคุณและส่วนแบ่งของคุณจะควบคุมโดยกฎที่เกี่ยวข้องและกฎหมายและที่ที่เหมาะสม หากความเสียหายนั้นได้ถูกตัดสินโดยผู้ชี้ขาดซึ่งมากเกินกว่าจะยอมรับได้ Cubinet จะจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายนั้น การตัดสินอาจเป็นการควบคุมตัวบุคคล, ผ่านการเสนอเป็นข้อความ, โดยทางโทรศัพท์หรือออนไลน์ การตัดสินจะโดยการเขียน แต่ไม่ต้องการเหตุผลถ้าไม่เป็นที่ต้องการของคู่สัญญา การตัดสินใจต้องปฏิบัติตามไปตามกฎที่เหมาะสม และรางวัลอาจจะเรียกร้องได้ถ้าการตัดสินผิดพลาด ยกเว้นว่าจะตรงกันข้ามกับข้อตกลง ท่านและ Cubinet อาจจะฟ้องร้องต่อศาลเพื่อผลักดันการตัดสิน, ขั้นตอนที่อยู่ในระหว่างการตัดสิน, หรือการยืนยัน, การเปลี่ยนแปลง, ยกเลิกหรือการพิจารคดีความโดยผู้ชี้ขาด

ข้อจำกัด

ท่านและ Cubinet ยอมรับว่าการตัดสินถึงการพิพาทระหว่าง Cubinet และท่านอย่างเป็นรายบุคคลไป ขอบเขตทั้งหมดได้รับอนุญาตโดยกฎหมาย (1) ไม่ตัดสินร่วมกับสิ่งอื่น (2) ไม่มีสิทธิ์หรืออำนาจสั่งการสำหรับการพิพาทที่ถูกตัดสินในขั้นต้นหรือเพื่อเป็นประโยชน์ในขั้นตอนการดำเนินการ และ (3) ไม่มีสิทธิ์หรืออำนาจสั่งการสำหรับการโต้แย้งใดๆ ที่จะนำมาเป็นข้อแอบอ้างในด้านความสามารถในนามของสาธารณชนหรือบุคคลใดๆ

ข้อยกเว้นการเจรจาที่ไม่เป็นทางการและการตัดสิน

ท่านและ Cubinet ยอมรับว่าการพิพาทที่จะกล่าวต่อไปไม่ใช่สาระสำคัญกับเ?