TH
สมัครสมาชิก!
ลงชื่อเข้าใช้
ข้อมูลบัญชี เปิดใช้งานเกม ประวัติธุรกรรม ประวัติไอเทม ออกจากระบบ
ช้อปเลย รับไอเทมฟรี เคลมโค้ด คิวบิปอง CubiPoint Shop ติดต่อ
สมัครสมาชิก!
ลงชื่อเข้าใช้
ข้อมูลบัญชี เปิดใช้งานเกม ประวัติธุรกรรม ประวัติไอเทม ออกจากระบบ

เงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไขข้อตกลงการใช้งาน

อัพเดทล่าสุด: 13 เม.ย. 2565

1.คำเตือน

ก่อนใช้บริการกรุณาอ่านเงื่อนไขการให้บริการการ ดังต่อไปนี้โดยละเอียด ถ้าหากไม่เห็นด้วยและไม่ยอมรับกับเงื่อนไขการให้บริการนี้ ให้คลิกที่ “ปฏิเสธ” การกด “ยอมรับ” หมายถึงการยอมรับในเงื่อนไขการให้บริการที่ระบุในนี้ทั้งหมด

2.คำนำ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Cubinet Interactive Thailand ’s “Cubinet” หรือ “CubiMall” ซึ่งให้บริการเกมส์ในรูปแบบของ “PORTAL” ประกอบด้วยสององค์ประกอบ
2.1. โปรแกรมซอฟต์แวร์พร้อมทั้งเอกสารประกอบต่างๆ หรือเอกสารใดๆ รวมเรียกว่า “โปรแกรม”
2.2. การให้บริการเกมส์ออนไลน์กรรมสิทธิ์ของ ‘Cubinet’

3.การแก้ไขข้อบกพร่องของเงื่อนไขการให้บริการ

การใช้งานโปรแกรมและการบริการทั้งหมดได้รับการควบคุมโดยเงื่อนไขการให้บริการนี้ หากเงื่อนไขการให้บริการนี้มีข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไขในอนาคต Cubinet อาจจะมีการปรับปรุงแก้ไขเงื่อนไขการให้บริการนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ด้วยการโพสต์ข้อที่ปรับปรุงแก้ไขไปบน Portal การใช้งาน Portal และโปรแกรมและการให้บริการอย่างต่อเนื่อง หลังจากการปรับปรุงแก้ไขจะถือว่าการปรับปรุงแก้ไขต่างๆนั้นได้รับการยอมรับแล้วโดยทันทีที่เริ่มมีการเข้าใช้บริการหลังจากแก้ไข

4. คุณสมบัติของผู้ใช้บริการ

4.1.ต้องบรรลุนิติภาวะตามที่กฎหมายกำหนดไว้ภายใต้ประเทศนั้นๆ และจะถือว่ายอมรับเงื่อนไขการให้บริการการใช้งานโปรแกรมนี้ในนามของผู้ใช้บริการนั้นเอง
4.2.ผู้เยาว์ที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากผู้ใช้อำนาจปกครองตามกฎหมาย เพื่ออนุญาตให้ใช้บัญชีที่ผู้ใช้บริการสร้างบน Portal

5.กรรมสิทธิ์

สิทธิ ชื่อ โปรแกรมและการให้บริการทั้งหมดรวมไปถึงบัญชีผู้ใช้บริการใดๆการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบัญชีผู้ใช้ชื่อรหัสคอมพิวเตอร์ ธีม วัตถุประสงค์ ตัวละคร ชื่อตัวละคร เรื่องราว บทสนทนา จับวลี สถานที่ แนวคิด งานศิลป์ ภาพเคลื่อนไหว เสียง ดนตรี ผลกระทบภาพและเสียง วิธีดำเนินการ จรรยาบรรณ เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้ถูกรวมเข้าไว้ในโปรแกรมการบันทึกของห้องสนทนารายละเอียดข้อมูลตัวละคร การบันทึกการเล่นเกมส์บนโปรแกรม เป็นเจ้าของโดย Cubinet หรือเป็นผู้ออกใบอนุญาต โปรแกรมและการให้บริการมีการคุ้มครองตามกฎหมายของประเทศไทย โปรแกรมและการให้บริการอาจจะมีเนื้อหาที่ได้รับอนุญาต และผู้ออกใบอนุญาตของ Cubinet อาจบังคับใช้สิทธิของตนในกรณีที่มีการละเมิดข้อตกลงนี้

6.การสร้างบัญชี

ผู้ใช้บริการอาจจะสร้างได้มากกว่าหนึ่งบัญชีใช้งานบน Portal เพื่อที่จะสร้างบัญชี ผู้ใช้บริการจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างแก่ Cubinet เมื่อมีการร้องขอ ดังนี้

• ชื่อ – นามสกุล
• วันเดือนปีเกิด
• อายุ
• สัญชาติ
• ศาสนา
• เพศ
• ที่อยู่ ทะเบียนบ้าน รายละเอียดภูมิลำเนา
• บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
• หมายเลขโทรศัพท์
• หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
• อีเมล์

7.ข้อจำกัดในการใช้บริการของท่าน

มีเพียง Cubinet เท่านั้นที่มีสิทธิในการเป็นเจ้าของเกมส์ ห้ามทำการก๊อปปี้เกมส์ ขัดขวาง เลียนแบบ หรือเปลี่ยนเส้นทางการสื่อสารโปรโตคอลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Cubinet ในการเชื่อมต่อกับโปรแกรม โดยไม่คำนึงถึงวิธีการที่ใช้ในการทำเช่นนั้น วิธีการต้องห้ามดังกล่าวอาจรวมถึง แต่ว่าไม่จำกัดเฉพาะ การเลียนแบบโปรโตคอล วิศวกรรมย้อนรอย การแก้ไขโปรแกรม การเพิ่มองค์ประกอบโดยไม่ได้รับอนุญาตไปยังโปรแกรม หรือการใช้เครื่องมือดักจับข้อมูลขณะที่โปรแกรมกำลังทำงานอยู่

8.ผู้ใช้บริการยอมรับว่าผู้ใช้บริการจะไม่

8.1.แก้ไข หรือสร้างไฟล์แก้ไขใดๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมหรือการให้บริการ
8.2.สร้างหรือใช้การทุจริต โปรแกรมโกง โปรแกรมแก้ไข โปรแกรมช่วยเล่น และ/หรือแฮ็ค หรือใช้ซอร์ฟแวร์ภายนอกเพื่อแก้ไขการใช้งานเกมส์ในทางปกติ
8.3.ใช้ซอร์ฟแวร์ภายนอกที่ขัดขวาง “ลอบทำลายช้าๆ” หรือไม่ก็เก็บรวบรวมข้อมูลจากหรือผ่านโปรแกรมหรือการให้บริการ อย่างไรก็ตามสิ่งดังกล่าว ผู้ใช้บริการอาจจะอัพเดทโปรแกรมด้วยแพทช์ที่ได้รับอนุญาตและอัพเดทซึ่งจัดจำหน่ายโดย Cubinet เท่านั้น

9.ผู้ใช้บริการจะไม่รบกวนหรือช่วยเหลือในการขัดขวาง

การใช้คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ เพื่อขัดขวางการให้บริการ รบกวนการบริการหรือบ่อนทำลายการดำเนินการที่ชอบด้วยกฎหมายของโปรแกรมอาจจะเป็นการละเมิดกฎหมายทางอาญาและแพ่ง ผู้ใช้บริการจะไม่ละเมิดกฎหรือข้อบังคับในการใช้งานโปรแกรม Cubinet ขอสงวนสิทธิพิเศษในการดัดแปลงระบบใดๆ บนโปรแกรม ผู้ใช้บริการไม่อาจทำการดัดแปลงโปรแกรมโดยปราศจากการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรของ Cubinet

10.กฎระเบียบการปฏิบัติ

การใช้โปรแกรมของผู้ใช้บริการถูกควบคุมโดยกฎระเบียบการปฏิบัติ กฎระเบียบการปฏิบัตินี้บังคับใช้โดยเฉพาะ Cubinet ผู้ใช้บริการต้องรับทราบ เข้าใจและปฏิบัติตามกฎระเบียบการปฏิบัติ กฎระเบียบดังต่อไปนี้หากยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ การเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่อยู่นอกเหนือกฎระเบียบการปฏิบัติ แต่พิจารณาได้ว่าเป็นการกระทำที่วิญญูชนไม่พึงกระทำ Cubinet สามารถใช้มาตรการในการลงโทษตามที่เห็นสมควร และรวมไปถึงการยุติและการลบบัญชี Cubinet ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขกฎระเบียบการปฏิบัติเหล่านี้ ณ เวลาใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

11.กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับชื่อผู้ใช้ ชื่อตัวละครและกิลด์

การสร้างชื่อตัวละครและชื่อกิลล์ในเกมส์ สามารถสร้างชื่อได้ในชื่อปกติที่ไม่เป็นการแอบอ้างเป็นคนอื่นโดยตั้งใจ รวมทั้งการแอบอ้างเป็น “เกมส์มาสเตอร์” หรือพนักงานอื่นๆ หรือว่าตัวแทนของ Cubinet เป็นภาษาหยาบคายหรือเป็นการล่วงละเมิด หมิ่นประมาท อนาจาร มุ่งร้าย หรือถือชาติพันธุ์ เกี่ยวกับชนชาติ หรือเรื่องอื่นที่ไม่เหมาะสมเรื่องสิทธิของบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลใดที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบุคคลนั้นหรือนิติบุคคลเป็นส่วนสำคัญทางวัฒนธรรมสมัยนิยม ผู้มีชื่อเสียง หรือสื่อถึงผู้มีชื่อเสียงประกอบด้วยหรือคล้ายคลึงกับเครื่องหมายทางการค้าหรือเครื่องหมายการให้บริการเป็นอย่างมาก แม้ว่าจะมีการลงทะเบียนหรือไม่ก็ตามเป็นส่วนสำคัญทางศาสนาต่างๆหรือลัทธิ นำมาจากผลิตภัณฑ์เกมส์ของ Cubinet เกี่ยวข้องกับยา เซ็ก แอลกอฮอล์ หรืออาชญากรรม ประกอบด้วยประโยคที่ไม่สมบูรณ์หรือสมบูรณ์ ยกเว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยเฉพาะผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้การสะกดคำผิดหรือใช้การสะกดคำที่แตกต่างเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดการตั้งชื่อ ในกรณีที่มีการละเมิดกฎระเบียบนี้ Cubinet ขอสงวนสิทธิ์เพื่อยกเลิกบัญชีของผู้ใช้งาน

12.กฎระเบียบ และ บทลงโทษ

การสนทนากับผู้ใช้งานอื่นๆ และ ตัวแทน Cubinet เป็นส่วนประกอบสำคัญของโปรแกรม และถูกอ้างอิงอยู่ในเอกสารนี้เป็น “การสนทนา” ผู้ใช้บริการเข้าใจว่า Cubinet สามารถบันทึกการสนทนาของผู้ใช้บริการ ซึ่งจะถือว่าผู้ใช้บริการยินยอมให้บันทึกเมื่อกดยอมรับการเข้าสู่ระบบดังกล่าว บทสนทนาของผู้ใช้บริการอาจจะได้รับการตรวจสอบ การปรับปรุงแก้ไข การเปิดเผย และ/หรือการลบโดย Cubinet โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ

12.1.การสนทนา และ ปฎิสัมพันธ์ ระหว่างผู้ใช้บริการ

12.1.1.การส่งต่อหรือโพสต์เนื้อหาหรือภาษาใดๆ อยู่ในดุลยพินิจของทาง Cubinet เป็นสิทธิขาด ซึ่งมีความเห็นว่าเป็นการก้าวร้าว รวมไปถึงเนื้อหาหรือภาษาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายคำด่าที่ล่วงเกินบุพการีเป็นภัยคุกคามใช้ในทางผิด ก่อกวน เป็นการหมิ่นประมาท หยาบคาย ลามกอนาจาร น่ารังเกียจ แสดงเรื่องเพศออกมาอย่างชัดเจน หรือเกี่ยวกับชาติ เกี่ยวกับมนุษยชาติ หรือสิ่งอื่นที่ไม่เหมาะสม ไม่ให้ผู้ใช้บริการใช้คำสะกดผิดหรือการใช้คำพ้องเสียงเพื่อหลบหลีกข้อจำกัดทางเนื้อหาและภาษาข้างต้น
12.1.2.การกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดความแตกแยก เช่น เจตนาทำให้หน้าต่างการสนทนาเลื่อนเร็วกว่าที่ผู้อื่นจะสามารถอ่านได้ หรือการติดตั้งมาโครด้วยตัวอักษรจำนวนมาก เมื่อใช้แล้วสามารถสร้างปัญหาให้กับการสนทนา
12.1.3.การก่อกวนในหน้าต่างบทการสนทนา หรือไม่ก็การกระทำในลักษณะท่าทางที่ส่งผลไม่ดีแก่ผู้ใช้อื่น รวมทั้งการโพสต์เพื่อชักชวนทางการค้า และ/หรือการโฆษณาสินค้าและบริการที่นอกเหนือจากเกมส์
12.1.4.การส่งข้อความที่ไม่ได้เรียกร้องหลายๆครั้งหรือที่ไม่น่าพอใจกับผู้ใช้คนเดียว หรือการโพสต์ข้อความคล้ายๆกันอย่างซ้ำในพื้นที่การสนทนา รวมไปถึงการโฆษณาของสินค้าหรือบริการอย่างต่อเนื่องด้วย
12.1.5.การสื่อสารหรือการโพสต์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ใดๆ ในโปรแกรม หรือบนเว็บไซต์ หรือฟอรั่มที่เกี่ยวข้องไปยังโปรแกรม เว้นแต่ว่าการสื่อสารข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆของผู้ใช้เขาหรือเธอจะอยู่ในข้อความแบบส่วนตัวที่ส่งไปยังผู้ใช้คนเดียวโดยตรง
12.1.6.ก่อกวน คุกคาม เฝ้าติดตาม สร้างความลำบากใจหรือเป็นสาเหตุให้เดือดร้อน ทำการใดที่ผู้ใช้ท่านอื่นไม่ได้เต็มใจหรือสร้างความลำบากให้กับผู้ใช้โปรแกรมท่านอื่น
12.1.7.แอบอ้างเป็นบุคคลที่มีตัวตนอยู่จริง รวมไปถึง “เกมส์มาสเตอร์” หรือตัวแทน หรือพนักงานคนอื่นๆของ Cubinet อีกทั้งการติดต่อสื่อสารในเกมส์ด้วยวิธีการต่างๆที่ทำให้ผู้อื่นเชื่อว่าข้อความของผู้ใช้บริการมาจากข้อความจากเซิร์ฟเวอร์ หรือไม่ก็โพสต์โดยตัวแทนหรือพนักงานของ Cubinet

12.2.การใช้โปรแกรมโกง

12.2.1.ใช้โปรแกรมโกงหรือเทคนิคอัตโนมัติอื่นๆเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากโปรแกรมหรือฟอรั่มใดๆ หรือเว็บไซต์ของเรา หรือผู้ดูแลระบบของ Cubinet
12.2.2.ทำการโกง หรือ “หาประโยชน์ใส่ตัว” ในขณะที่กำลังเล่นโปรแกรมด้วยวิธีใดก็ตาม รวมไปถึงการดัดแปลงไฟล์ต่างๆ ของโปรแกรม
12.2.3.มีส่วนร่วมในการกระทำใดๆ ที่ ทาง Cubinet มีความเห็นว่า ผลลัพธ์หรืออาจจะเป็นผลให้ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตในโปรแกรมถูก “โกง” หรือถูกยักยอก เงิน อาวุธ เกราะ หรือไอเทมอื่นๆที่ผู้ใช้ได้รับมาโดยผ่านการเล่นเกมส์ที่ได้รับอนุญาตในโปรแกรม

12.3.การหาผลประโยชน์จากข้อบกพร่องโปรแกรม

12.3.1.ห้ามผู้ใช้บริการกระทำการใด ๆ ไม่ว่าจงใจหรือไม่ หาผลประโยชน์จากข้อผิดพลาดของโปรแกรมเกมส์ไม่ว่าในช่วงใด ๆ ที่ระบบเกมส์อาจเกิดความผิดพลาดได้ หรือ บัคของเกมส์ เพื่อเอาเปรียบผู้ใช้บริการคนอื่น ๆ
12.3.2.ในกรณีที่ระบบโปรแกรมเกมส์เกิดความผิดพลาดจากระบบหรือบัค แล้วเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกัน หรือ ระบบโปรแกรมเกมส์อาจจะเสียความสมดุลย์ Cubinet สามารถดำเนินการใด ๆ เพื่อยุติปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นได้ โดยสามารถเข้าไปยังตัวละครของ ID นั้นๆ เพื่อแก้ไข้ข้อบกพร่องนั้นได้ในทันที โดยมิต้องแจ้งแก่ผู้ใช้บริการทราบก่อน

13.บทลงโทษ

13.1.ว่ากล่าวตักเตือน
13.2.ระงับคำพูดตัวละคร
13.3.ระงับการใช้งานบัญชีแบบมีกำหนดระยะเวลา
13.4.ระงับการใช้งานบัญชีแบบถาวร
หมายเหตุ CUBINET สามารถบังคับใช้บทลงโทษได้ในทุกเวลาไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม หากพบการฝ่าฝืนกฎระเบียบการใช้งาน โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าและผู้ใช้บริการตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก CUBINET

14.ความปลอดภัยของข้อมูลการเข้าสู่ระบบ

ผู้ใช้บริการมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความลับข้อมูลการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้บริการเอง และผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อการใช้ข้อมูลการเข้าสู่ระบบทั้งหมดของผู้ใช้บริการ ถึงแม้ว่าจะมอบให้ผู้อื่นเข้าใช้บริการแทนก็ตาม ในกรณีที่ผู้ใช้บริการทราบสาเหตุหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำลายความปลอดภัย รวมทั้งการสูญเสียไอเทมต่างๆ การขโมย หรือการเปิดเผยข้อมูลการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องแจ้งมายัง Cubinet ทันที โดยอีเมล์ Event@Cubinet.co.th

15.คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล

ข้อมูลการลงทะเบียนและข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับผู้ใช้บริการอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยข้ออ้างอิงในเงื่อนไขข้อตกลงการใช้งานนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวที่สมบูรณ์แบบเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้หลังจากการใช้งาน

16.กรรมสิทธิ์/การขายบัญชี หรือไอเทม

Cubinet ไม่รับรู้การถ่ายโอนบัญชี ผู้ใช้บริการจะไม่ซื้อ ขาย ให้หรือแลกเปลี่ยนบัญชีใดๆ หรือเสนอให้มีการซื้อ ขาย ให้หรือแลกเปลี่ยนบัญชีใดๆ ที่ไม่อยู่ภายใต้การดำเนินการที่ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนดและไม่มีผลบังคับ
Cubinet เป็นเจ้าของที่ได้รับการอนุญาต หรือมีสิทธิ์ในเนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในโปรแกรม ผู้ใช้บริการยอมรับว่าผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิ์หรือมีชื่ออยู่ในหรือเนื้อหาใดๆ รวมถึงสินค้าเสมือนจริงหรือสกุลเงิน ที่ปรากฏหรือมีต้นกำเนิดในเกมส์ หรือคุณลักษณะอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีหรือจัดเก็บไว้ในบริการ
Cubinet ไม่รับรู้ทรัพย์สินใดๆ ที่ดำเนินการถ่ายโอนนอกเกมส์หรือโดยอ้างว่าขาย ให้ของขวัญ หรือแลกเปลี่ยนใน “โลกแห่งความเป็นจริง” ของสิ่งใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเกม ดังนั้น ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถขายไอเทมด้วยเงินจริง หรือไม่ก็แลกเปลี่ยนไอเทมเป็นมูลค่านอกเกมได้

17.การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อตกลงการใช้งานหรือโปรแกรม

Cubinet ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจเป็นสิทธิขาด เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมหรือลบข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ของข้อตกลงนี้ได้ตลอดทุกเวลา รวมถึงการไม่มีข้อกำหนดนโยบายการเข้าถึง ลักษณะโปรแกรมต่างๆ ในการใช้งานได้ เวลาการใช้งาน เนื้อหา ข้อมูล ซอร์ฟแวร์ หรืออุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการเข้าถึงโปรแกรม มีผลโดยที่ไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ (เป็นการตัดสินโดยใช้ดุลยพินิจของ Cubinet เป็นสิทธิขาด) จะถูกแสดงดังนี้ Cubinet จะแจ้งไปยังผู้ใช้บริการ โดยการประกาศการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ไปยังโปรแกรมผ่านกระบวนการทางแพทซ์ หรือจากอีเมล์ ทางไปรษณีย์ การโพสต์บนเว็บไซต์ หน้าจอป็อบอัพ หรือประกาศในเกมส์ ถ้าหากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในอนาคตต่อข้อตกลงนี้ไม่ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการหรือทำให้ผู้ใช้บริการไม่ยินยอมในข้อตกลงนี้ ผู้ใช้บริการต้องยกเลิกและหยุดการใช้งานโปรแกรมและบัญชีโดยทันที การใช้งานโปรแกรมอย่างต่อเนื่องของผู้ใช้บริการจะเป็นการยอมรับข้อตกลงนี้ไปโดยสมบูรณ์แบบและไม่สามารถยกเลิกการยอมรับใดๆ และการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดได้ Cubinet อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ระงับใช้ ระงับบางโปรแกรมได้ตลอดทุกเวลา Cubinet อาจจะมีการบังคับให้มีข้อกำหนดในลักษณะหรือข้อจำกัดการเข้าถึงของผู้ใช้บริการ เป็นบางส่วนหรือทั้งหมดของโปรแกรมโดยไม่มีการแจ้งหรือพันธกรรมใดๆ

18.การยกเลิก

ข้อตกลงนี้จะมีผลสิ้นสุดเมื่อมีการยกเลิก ผู้ใช้บริการอาจจะยุติข้อตกลงนี้โดยการยกเลิกบัญชีและการลบโปรแกรม ในกรณีที่ผู้ใช้บริการยกเลิกหรือละเมิดข้อตกลงนี้ ผู้ใช้บริการจะถูกยึดสิทธิ์ต่างๆ และการชำระเงินทั้งหมดที่ผู้ใช้บริการได้ทำการซื้อในเกมส์ก่อนหน้านี้หรือสิ่งของที่เกี่ยว Cubimall หรือเกมส์ต่างๆ ของ Cubinet ผู้ใช้บริการยอมรับและรับทราบว่าผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินคืนไม่ว่าจำนวนใดๆ ในนามของบัญชีที่มีมาก่อนหน้านี้ เมื่อทำการยกเลิกต่างๆของข้อตกลงนี้ Cubinet อาจจะยกเลิกข้อตกลงนี้โดยที่ไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยการยกเลิกบัญชีของผู้ใช้บริการ

19.คำปฏิเสธการรับประกัน

Cubinet ไม่รับประกันว่าโปรแกรมจะไม่มีการถูกรบกวนหรือไม่มีการขัดข้อง ข้อบกพร่องนั้นจะได้รับการแก้ไข หรือโปรแกรมนั้นหรือการบริการปลอดไวรัส หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ Cubinet ขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมด อย่างชัดเจน รวมถึงการไม่มีข้อกำหนด การรับประกันเพื่อทางการค้า หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์หรือการใช้งานเฉพาะใดๆ และการไม่ละเมิดสิทธิ

20.กฎเกณฑ์ของหนี้สิน

Cubinet หรือบริษัทแม่ บริษัทสาขา ผู้ออกใบอนุญาตหรือบริษัทในเครือ จะไม่รับผิดในทางใดๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียใดๆ ที่เกิดจาก
20.1.การใช้หรือไม่สามารถใช้โปรแกรมหรือบริการรวมถึงการทำงานโดยไม่ได้ตั้งใจ ความล้มเหลวของคอมพิวเตอร์หรือการทำงานผิดปกติ
20.2.ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อตัวละครของผู้เล่น บัญชี สถิติ สิ่งของ ข้อมูลประวัติผู้ใช้ที่จัดเก็บโดยเกมส์
20.3.การหยุดชะงักของบริการซึ่งรวมถึงการหยุดชะงักของ ISP ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ล้มเหลวหรือเหตุการณ์อื่นใดที่อาจส่งผลให้ข้อมูลสูญหายหรือหยุดชะงักของบริการ ไม่ว่าในกรณีใด Cubinet จะไม่ต้องรับผิดต่อผู้ใช้บริการหรือใครก็ตามสำหรับความเสียหายทางตรง, ทางอ้อม, โดยบังเอิญ, เป็นพิเศษ, เป็นแบบอย่างหรือความเสียหายที่ตามมา

21.เหตุสุดวิสัย

Cubinet จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือความล้มเหลวในการดำเนินการที่เกิดจากสาเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ Cubinet รวมถึงข้อจำกัดความล้มเหลวใดๆ ในการดำเนินการต่อไปนี้เนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด หรือสาเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ Cubinet เช่น เหตุสุดวิสัย ภัยธรรมชาติ สงคราม การก่อการร้าย การจลาจล การคว่ำบาตร การกระทำของเจ้าหน้าที่ทางพลเรือนหรืออำนาจทางทหาร ไฟไหม้ น้ำท่วม อุบัติเหตุ การประท้วง หรือการขาดแคลนสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการขนส่ง เชื้อเพลิง พลังงาน แรงงาน หรือ วัตถุดิบ

22.การยอมรับ

ท่านได้ยอมรับและตกลงว่า เมื่อขณะปฏิบัติงานอยู่ โปรแกรมอาจตรวจสอบหน่วยความจำการเข้าถึงโดยสุ่ม (RAM) คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ และ/หรือ CPU เพื่อการปฏิบัติงานของโปรแกรมภายนอกที่ควบคู่กันไปกับเกมส์ “โปรแกรมจากบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต” ที่ใช้ในส่วนนี้จะถูกกำหนดให้เป็นซอฟต์แวร์ภายนอก รวมถึงปราศจากข้อจำกัด “ADDON” หรือ “MOD” นั่นถือเป็นการตัดสินใจของ Cubinet เพียงผู้เดียว:
22.1.เปิดใช้งานหรือส่งเสริมการโกงใดๆ
22.2.ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้เปลี่ยนแปลงหรือเจาะข้อมูลอินเตอร์เฟส สภาพแวดล้อม หรือประสบการณ์ในทางใดๆ ก็ตามในโปรแกรม ที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจาก Cubinet
22.3.การสกัดกั้น “MINES” หรือข้อมูลอื่นใดจากหรือผ่านโปรแกรม ในกรณีที่โปรแกรมตรวจพบโปรแกรมภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต โปรแกรมหรือบริการอาจจะส่งข้อมูลกลับมาที่ Cubinet ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อบัญชีผู้ใช้บริการ รายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต และเวลาและวันที่ โปรแกรมภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตถูกตรวจพบและ/หรือบุคคลภายนอก ภายใต้ข้อตกลงนี้ โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า
22.4.เมื่อโปรแกรมกำลังปฏิบัติงานอยู่ Cubinet อาจได้รับข้อมูลการระบุตัวตนบางอย่างเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการและระบบการปฏิบัติการ ซึ่งถึงฮาร์ดไดรฟ์ หน่วยประมวลผลกลาง ที่อยู่ IP และระบบปฏิบัติการของโปรแกรม เพื่อการพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมและ/หรือบริการ และการควบคุมและให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อตกลงนี้และข้อตกลงอนุญาตการใช้งาน
22.5.Cubinet อาจจะมีหรือไม่มีการบอกกล่าวแก่ผู้ใช้บริการในการเปิดเผยที่อยู่ Internet Protocol (IP) ของผู้ใช้บริการ ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้ใช้บริการเป็นลายลักษณ์อักษรโดยกฎหมายบังคับ คำสั่งศาลหรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นๆ Cubinet อาจจะใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ ถ้า Cubinet เชื่อว่าการกระทำอาจจะปกป้องความปลอดภัยของผู้ใช้บริการหรือของผู้อื่น
22.6.Cubinet อาจจะบันทึกการสนทนาของผู้ใช้บริการและการส่งผ่านการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ หรือได้รับโดยผ่านทางเกมส์ ผู้ใช้บริการอนุญาตให้ทำการควบคุมหรือบันทึกไว้
22.7.ผู้ใช้บริการได้รับผิดชอบทั้งหมดในราคาโทรศัพท์และค่าใช้จ่ายการเข้าอินเตอร์เน็ตพร้อมด้วยอุปกรณ์ที่จำเป็นทั้งหมด การบริการ การซ่อมแซมหรือการแก้ไขความผิดพลาดในการติดต่อสื่อสารของเซิร์ฟเวอร์

23.การรักษาความยุติธรรม

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้ฝ่าฝืนข้อตกลงนี้ หาก Cubinet มีการฟ้องร้องที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ ผู้ใช้บริการต้องชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด ค่าธรรมเนียมทนายความและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มาจากการฟ้องร้อง

24.วิธีระงับข้อพิพาทก่อนดำเนินคดี

เพื่อเป็นการระงับข้อพิพาทในเบื้องต้น ผู้ใช้บริการและ Cubinet ยินยอมในขั้นแรกขอให้มีการเจรจาข้อโต้แย้งใดๆ อย่างน้อย (30) วันก่อนการดำเนินการของศาล โดยการบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรจากฝ่ายที่ประสงค์จะเจรจา โดยจะส่งการบอกกล่าวนั้นให้ตามที่อยู่ทางไปรษณีย์และอีเมล์ส่วนสำเนาไปยังที่อยู่อีเมล์ที่ผู้ใช้บริการได้ให้ไว้กับเรา ผู้ใช้บริการจะส่งการบอกกล่าวมาได้ที่ Event@Cubinet.co.th

25.อนุญาโตตุลาการมีผลผูกพัน

ถ้าผู้ใช้บริการและ Cubinet ไม่สามารถยุติข้อพิพาทผ่านการเจรจาได้ ทั้งผู้ใช้บริการและ Cubinet อาจจะเลือกที่ต้องเสียหายมีสิทธิ์ในการฟ้องคดีต่อศาลได้ การตัดสินจะเริ่มต้นและอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายไทย บรรดาข้อพิพาทใดๆที่เกิดขึ้นตามสัญญานี้หรือที่เกี่ยวกับสัญญานี้ ให้วินิจฉัยชี้ขาดโดยศาล

26.การขอคืนเงิน หรือ Refund

การใช้บริการโปรแกรมเกมส์ต่าง ๆ ของ Cubinet ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้ตามที่ (Platform) แพลตฟอร์มของโปรแกรมเกมส์นั้น ๆ กำหนด ในกรณีที่โปรแกรมเกมส์นั้นผู้ใช้บริการสามารถใช้ฟรี หากผู้ใช้บริการต้องการทรัพยากรในโปรแกรมเกมส์เพิ่มเติม ผู้ใช้บริการสามารถเติมเงินเข้าระบบเพื่อซื้อทรัพยากรนั้นได้ แต่ผู้ใช้บริการต้องพิจารณาไตร่ตรองให้รอบครอบก่อนทำการเติมเงิน เพราะถ้าผู้ใช้บริการเติมเงินเพื่อซื้อทรัพยากรในโปรแกรมเกมส์ไปแล้ว ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถขอคืนเงิน หรือ Refund จาก Cubinet ได้ทุกกรณี